prins henrik (f. 1934)

Prins Henrik, er født Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat.

Alle artikler om prins henrik (f. 1934)

Prins Henrik

Henrik er født den 11. juni 1934 i Talence, Gironde, Frankrig, som søn af greve André de Laborde de Monpezat (død 1998) og grevinde Renée de Monpezat, født Doursennot (død 2001).

Pension og ny titel

I forbindelse med prins Henriks beslutning om at gå på pension, ændrede prinsen sin titel fra Hans kongelige højhed prinsgemalen til prins Henrik i april 2016.

Prins Henrik tilbragte en del af sin opvækst i Fransk Indokina. Hjemvendt til Frankrig blev han student fra gymnasiet i Cahors i 1950 og læste 1952-1957 jura og statskundskab ved Sorbonne, Paris samt kinesisk og vietnamesisk ved École Nationale des Langues Orientales.

Senere studerede prins Henrik orientalske sprog i Hong Kong og Saigon. Efter at have aftjent sin værnepligt i Algeriet 1959-1962 blev han ansat i Asien-afdelingen i Frankrigs udenrigsministerium. Fra 1963 til 1967 var han ambassadesekretær ved Frankrigs ambassade i London.

Prins Henrik giftede sig 10. juni 1967 i Holmens Kirke i København med prinsesse Margrethe af Danmark, daværende tronfølger og senere dronning af Danmark.

Børn

 • Kronprins Frederik (født 26. maj 1968)
 • Prins Joachim (født 7. juni 1969)

 

Fra 1974 har prins Henrik og dronningen ejet vinslottet Château de Cayx.

Prins Henrik modtog 1. juni 2011 prisen som "Årets Europæer" om bord på Kongeskibet Dannebrog. Europabevægelsen lagde blandt andet vægt på Prins Henriks mangeårige virke i organitationen Europa Nostra.

Prins Henrik har ved flere lejligheder udtrykt sin frustration over befolkningens modtagelse af ham – særligt hans danskkundskaber – samt sin position internt i kongehuset, bl.a. i selvbiografien ”Skæbne forpligter” fra 1996 og i forbindelse med nytårskuren 2002, hvor kronprins Frederik var vært under dronningens sygdom. Prins Henrik udtalte, at han følte sig som nummer tre – i stedet for nummer to. Det er blevet tolket som, at han som ægtemand til en dronning mener, at han bør være konge, præcis som en konges kone er dronning. Sprogprofessor Jørn Lund o.a. har imødegået kritikken af prins Henriks dansk, og det er ofte fremhævet, at prinsgemalens humor og venlighed er af en typisk dansk beskaffenhed.

Præsident for:

 • Præsident for "Comité des Patrons de la Fondation Européenne de la Culture"
 • Præsident for WWF Verdensnaturfonden, Danmark
 • Ærespræsident for De samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber
 • Ærespræsident for Kongelig Dansk Yachtklub
 • Ærespræsident for "Association France-Danemark"
 • Ærespræsident for Prinsens Livregiments Soldaterforening
 • Ærespræsident for Rebildselskabet
 • Vicepræsident for "International Dragon Association"

Formand for:

 • Formand for komiteen Kong Frederik den Niendes hæderspris for fortjenstfuld indsats for dansk eksport
 • Formand for komiteen Dansk Eksportforenings diplom og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks æresmedalje
 • Formand for Prins Henriks Skoles fond
 • Formand for bestyrelsen for Prinsgemalens Fond
 • Æresformand for "America's Cup Danmark A/S"
 • Æresformand for Aarhus Sejlklub
 • Æresformand for Tennisklubben "1900 Tennis"

Bestyrelsesmedlem for:

 • Medlem af bestyrelsen for De danske Kongers kronologiske Samlinger
 • Medlem af bestyrelsen for Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Æresmedlem af:

 • Akademi Bocuse d'Or Danmark
 • Academie de Marine
 • Academie de Montauban
 • Académie des Sciences d’Outre-Mer
 • Automobil Sports Klubben
 • Les Amis de l'Oeuvre et de Pensée de George Migot
 • l'Association Les Amis de Camille Pisarro
 • l'Association des Anciens du Lycée Albert Sarraut de Hanoi
 • l'Association Riquet et son Canal
 • l'Association de Sauvegarde des Eglises de Caïx et Fages
 • Association Internationale de Bibliophilie
 • Comité d'Honneur de l'Association des Amis de l'Université Paris-Sorbonne
 • Confrérie de la Chaine des Rôtisseurs (bailli d'honneur)
 • Confrérie des Chevaliers du Tastevin (commandeur)
 • Conservatoire Européen de Musique de Paris
 • The Danish Club, London
 • Dansk Bibliofil-klub
 • Dansk Gravhundeklub (sammen med H.M. Dronningen)
 • Dansk Sommelier Forening
 • Dansk Tarokforbund
 • Det Danske Afrika Selskab
 • Det Fyenske Salutbatteri (æreskanonér)
 • Det kgl. Danske Geografiske Selskab
 • Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab
 • Den Danske Soldaterforening, Michigan
 • Deutsche Rettungsflugwacht e.V.
 • Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme
 • Hellerup Idræts Klub
 • Helsingørs Kgl. Priviligerede Skydeselskab (overordentligt medlem)
 • Holbergsamfundet
 • Aarhus og omegn Jagtforening
 • Køge og Omegns Jagtforening
 • International Lawn Tennis Club of Denmark
 • Kjøbenhavns Skytteforening
 • Institut d'Etude des Civilisations Normandes 1988
 • Det Krigsvidenskabelige Selskab
 • Kungliga Svenska Segelsällskapet
 • La Maison de la Chasse et de la Nature
 • Concours International d'Opera
 • New York Yacht Club
 • Nordlangelands Skytteforening
 • Prague Heritage Fund
 • Royal Thames Yacht Club, London
 • Sportsrideklubben
 • Stamford Yacht Club
 • Søofficers-Foreningen
 • Rolls-Royce Enthusiasts' Club
 • Vieilles Maisons Françaises
 • Aarhus borgerlige Skydeselskab
 • Det broderlige Skydeselskab i Aalborg
 • Aabenraa Skyttelaug.
 • "Maître ès Jeux" de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse
 • Marineforeningen
 • Kongelig Norsk Seilforening
 • Sankt Knudsgildet i Flensborg (æresbroder)
 • Sophiæodde Saluteringslaug (æreskanonér)
 • Søe-Lieutenant-Selskabet
 • Kongelig Mayestaits Acteurs
 • Tunø Festival Forening
 • INUA fonden

 

Protektioner:

 • Albert Schweizer Komitéen i Danmark
 • Alliance Française
 • De Allieredes Danske Våbenfæller
 • Amatørsymfonikerne
 • Blindes støttefond
 • Danish-Chinese Business Forum
 • Danish Heritage Society of Dickson (sammen med H.M. Dronningen)
 • Danmarks Bridgeforbund
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Museum for Lystsejlads
 • Dansk-Engelsk Selskab (sammen med H.M. Dronningen)
 • Dansk Fransk Handelsunion
 • Dansk Møllerforening
 • Dansk Numismatisk Forening
 • Dansk Petanque Forbund
 • Danske Flyvere
 • De danske Forsvarsbrødre i København
 • Danske Garderforeninger i Udlandet
 • Dansk Kennel Klub
 • Dansk Korforening
 • Dansk Vandskiforbund
 • Dansk Vejhistorisk Selskab
 • Dragonfonden
 • EGV
 • Etatsorkestret
 • FN-Museet i Frøslevlejren
 • Fonden for Nyborg Fæstning
 • Foreningen af Officerer udenfor Aktiv tjeneste
 • Frantz Schubert Selskabet Danmark
 • Frøslevlejrens Venner
 • H.C. Andersen Museets Venner
 • Håndværker- og Industrimesserne
 • Junior Chamber Danmark
 • Fregatten Jylland
 • Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub
 • Komitéen til Udlandsforeningers Kulturelle Samvirke
 • Kongelig Dansk Aeroklub
 • Københavns Akvarieforening
 • Københavns Drengekor
 • Københavns Rotary Klub
 • Københavnske Soldaterforeningers Samvirke
 • Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
 • Landskomiteen til Renovering af Fredericia Vold
 • Lion's Clubs International
 • Malko Competition
 • Miljø Fonden af 1989
 • NaturBornholm
 • Ebbe Munck's Mindefond (sammen med H.M. Dronningen)
 • Nyborg Fugleskydningsselskab af 1801
 • Odense Forenede Skydeselskab
 • Officersforeningen i København
 • Ordenshistorisk Selskab
 • Phuket Marine Biological Center
 • Politikompagniernes Støtteforening
 • Quercy Rail
 • Regates La Croix Blanche (Dansk Drageklub)
 • Røde Kors
 • The Royal Air Forces Association, Copenhagen Branch
 • Scandinavian Festival of Music
 • The Shanghai Conservatory of Music
 • Société Huguenote
 • Solistforeningen af 1921
 • Souvenir Francais
 • Vesterbro Ungdomsgård
 • Det Nationale Hestesportcenter Vilhelmsborg
 • Veterantogscenter Fredensborg
 • Zoologisk Have

 

Kilde: Wikipedia & kongehuset.dk