2. sep. 2014
Af Dorte Quist

Grevinde Alexandra besøgte Dansk Blindesamfunds center i Fredericia

Grevinde Alexandra besøgte Fuglsangcentret og Dansk Blindesamfund.
Grevinde Alexandra besøgte Fuglsangcentret og Dansk Blindesamfund.
Foto: Flemming Wedell
Martin Jørgensen og grevinde Alexandra var med til at fejre Fuglsangcentrets 25 års jubilæum.

- Det er altid en stor fornøjelse for mig at komme til Fuglsangcentret og særligt denne gang, hvor vi kan fejre 25 års jubilæum og hvor det store renoveringsprojekt er halvvejs, indledte grevinde Alexandra sin tale, da hun i weekenden besøgte Dansk Blindsamfunds center i Fredericia.

Grevinde Alexandra, der er protektor for Dansk Blindesamfund, var sammen med sin mand, Martin Jørgensen, rundt og se flere af de nye værelser, mens Blindesamfundets landsformand, Thorkild Olesen, Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard og Pernille Illum fra "Den A.P. Møllerske Støttefond", der har bidraget med 45 millioner kroner til projektet, fortalte om visionerne for centret.

Også donation fra Lions Danmark

Ved samme lejlighed fik Dansk Blindesamfund også overrakt de sidste 222.000 kroner af en gave på 722.000 kroner fra Lions Danmark. Penge som skal bruges til et Børneunivers på Fuglsangscentret. Børneuniverset er et fællesrum og mødested for blinde og svagtseende børn, hvor de under leg kan udvikle sig.

- Netop kursusaktiviteterne på Fuglsangcentret er uhyre vigtige for at opnå større inklusion af blinde og stærkt svagsynede i samfundet. Jeg er dybt imponeret over, hvor stort et kursusprogram, der hvert år udbydes og gennemføres. Jeg ved, at der for tiden er særligt mange kurser i brugen af iPads og iPhones, fordi de er et godt redskab for synshandicappede og kan bruges både som svagsynet og som helt blind, sagde grevinde Alexandra blandt andet i sin tale.

Grevinde Alexandra besøgte Fuglsangcentret og Dansk Blindesamfund.
Grevinde Alexandra besøgte Fuglsangcentret og Dansk Blindesamfund.
Foto: Flemming Wedell

Læs mere om: