31. okt. 2015
Af John Lautrup

Søren Ryge Petersen: Min lykkelige barndom

Søren Ryge Petersen
Søren Ryge Petersen
Foto: Toke Hage
Søren Ryge Petersen har udgivet sine barndomserindringer, hvor han afslører, hvordan han lærte navnene udenad på samtlige blomster i den danske flora.

Søren Ryge Petersen, 70 år, voksede op i landsbyen Agtrup få kilometer syd for grænsen, hvor hans far var leder og eneste lærer på den lokale danske skole for dansksindede sydslesvigere. Og det var faderen, Gunnar Ryge Petersen, der sørgede for, at sønnen fik den paratviden om blomster, der mange år senere skulle imponere TV-seerne.

- Blomsterne var ligeså vigtige som kongerækken og Dannevirke, og derfor fik jeg og alle de andre elever i hele barndommen en massiv undervisning i elementær botanik - den, der handler om blomsternes navne. Så enkel var den tids undervisning nemlig - i naturhistorie, geografi og historie: At man lærte navne og årstal, fortæller Søren Ryge Petersen i bogen "Min barndom", der netop er udgivet på Gyldendal.

Lykkelig opvækst

Hver sommer tog Sørens far utallige gange sine elever med ud i mark og enge, hvor de blev sat til at samle så mange forskellige blomster og planter som muligt. Han gjorde det til en konkurrence om, hvem der kunne samle flest forskellige. Bagefter gik turen hjem i klasseværelset, hvor Gunnar Ryge Petersen med hjælp fra bogen "Flora i farver" hjalp sine elever med at navngive planterne.

- Jeg kan hilse og fortælle, at når man har været med til ovenstående ti gange om året i ni år, så sidder navnene på rygraden ligesom den lille tabel, siger Søren Ryge Petersen i bogen, hvor han i øvrigt fremmaner en fuldendt lykkelig og harmonisk barndom med sine forældre og tre søskende.

Læs meget mere og se billeder fra hans barndom i dette nummer af BILLED BLADET.

Læs mere om: