16. apr. 2015
Af dkeditorial

Her er hele gæstelisten til dronningens fødselsdagsmiddag

https://imgix.billedbladet.dk/lost_media/48187.jpg
Martin Høien/BILLED-BLADET
Fredensborg Slot lægger lige nu sal til en privat fødselsdag for dronning Margrethe, der fylder 75 år.

231 gæster er inviteret til middag for at fejre dronning Margrethes 75-års fødselsdag.

Her er hele gæstelisten:

DEN KONGELIGE FAMILIE

Hendes Majestæt Dronningen

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Hendes Majestæt Dronning Anne-Marie

Hans Majestæt Kong Konstantin af Grækenland

Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth

KONGELIGE FRA UDLANDET

Hans Majestæt Kong Carl XVI Gustaf af Sverige

Hendes Majestæt Dronning Silvia af Sverige

Hans Majestæt Kong Harald V af Norge

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Victoria af Sverige

Hans Kongelige Højhed Prins Daniel af Sverige

Hans Kongelige Højhed Kronprins Haakon af Norge

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mette-Marit af Norge

STATSMINISTEREN OG FOLKETINGETS FORMAND

Statsminister Helle Thorning-Schmidt

Folketingets formand, fhv. minister Mogens Lykketoft

Fr. Mette Holm

ØVRIGE GÆSTER (ALFABETISK ORDEN)

Kammerherre, hofjægermester, lensgreve Ahlefeldt-Laurvig

Kammerherreinde, lensgrevinde Ahlefeldt-Laurvig

Hofjægermester, grev Christian Ahlefeldt-Laurvig

Hofjægermesterinde, grevinde Ahlefeldt-Laurvig

Greve Henrik Ahlefeldt-Laurvig

Grevinde Irene Ahlefeldt-Laurvig

Kammerherre, hofjægermester, grev Ulrik Ahlefeldt-Laurvig

Fr. Kjerstin Margita Lundwall

Kammerherre, hofjægermester, grev Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille

Kammerherreinde, hofjægermesterinde, grevinde Ahlefeldt-Laurvig-Bille

Oberstløjtnant Knud-Erik Albrektsen

Oberstinde Marie Louise Albrektsen

Galleriejer Jacob Asbæk

Galleriejer Patricia Asbæk

Hr. Jacques Beauvillain

Fr. Maurille Beauvillain

Kammerherre, hofjægermester Gustav Berner

Kammerherreinde Berner

Kammerherre, hofjægermester Kim A. Berner

Kammerherre, hofjægermester, greve Peter Bernstorff

Kammerherreinde, grevinde Bernstorff

Kammerherre, hofjægermester, lensgreve Bernstorff-Gyldensteen

Kammerherreinde, lensgrevinde Bernstorff-Gyldensteen

Direktør Michael Brandt

Fr. Rikke Juel Brandt

Kammerherreinde, grevinde Susanne Ingeborg Brockenhuus-Schack

Kammerherre, hofjægermester, grev Michael Brockenhuus-Schack

Kammerherreinde, grevinde Ulla Brockenhuus-Schack

Kunsthandler Jesper Bruun-Rasmussen

Fr. Birthe Bruun-Rasmussen

Fr. Pernille Burges-Lumsden

Hr. Christopher Burges-Lumsden

Kammerdame, hofjægermester Anne Dorothea Tesdorpf Castenschiold

Kammerherre Ivar Castenschiold

Kammerdame, fhv. hofdame Camilla Castenskiold

Kammerherre, hofjægermester Claus Castenskiold

Kurator, kammerherre, hofjægermester Christian Castenskiold

Direktør Christoffer Castenskiold

Skuespillerinde Ellen Hillingsø

Kammerherre, hofjægermester Bernt Johan Collet

Kammerherreinde Catharina Marie Collet

Kammerherre, hofjægermester Peter Collet

Kammerherreinde Birgitte Collet

Professor John Donaldson

Kammerherre, professor Hector Estrup

Kammerherreinde Estrup

Direktør, komponist Bent Fabricius-Bjerre

Fr. Camilla Arndt

Bestyrelsesformand Nils Foss

Fr. Dorte Foss

Direktør Torkild Foss

Fr. Marie-Louise Foss

Direktør Stig Gamborg

Godsejer Anne Sophie Gamborg

Mme. Christian Grassiot

M. Christian Grassiot

Adm. direktør Jeppe Handwerk

Fr. Birgitte Zachau Handwerk

Kammerherre, hofjægermester Thomas Harttung

Fr. Rikke de Fine Lützhøft

Kammerherre, fhv. hofmarskal, generalmajor Søren Haslund-Christensen

Kammerherreinde Haslund-Christensen

Fr. Beatrice van Hauen

Hr. Klaus Eldrup-Jørgensen

Instruktør Gregers Heering

Fr. Sarah Heering

Adm. direktør, oberstløjtnant Peter Heering

Bestyrelsesmedlem i Mary Fonden Caroline E. Heering

Fr. Susanne Heering

Klinikchef, overlæge Jens Hillingsø

Fr. Helle la Cour Hillingsø

H.E. Generalløjtnant K.G.H. Hillingsø

Generalinde Hillingsø

Major Per Hvalkof

Fr. Elisabeth Dahl Søttrup

Kammerherre, hofjægermester Michael Iuel

Kammerherreinde Désirée Iuel

Kammerherre, hofjægermester Peter Iuel

Kammerherreinde Dorthe Iuel

Kammerherre, hofjægermester, lensbaron Iuel-Brockdorff

Kammerherreinde, lensbaronesse Iuel-Brockdorff

Direktør, baron Frederik Iuel-Brockdorff

Baronesse Anne Rosenørn-Lehn

Direktør Søren Jessen

Professor Jean Just

Fr. Hanne Auzimour Just

Hr. Charles-Henri Keller

Advokat, kammerherre, hofjægermester Christian Kjær

Kammerherreinde Susan Astani

Hofjægermester, lensgreve Knuth

Hofjægermesterinde, lensgrevinde Knuth

Fr. Marianne Tholstrup Lauritzen

Kammerherre, hofjægermester, lensgreve Lerche-Lerchenborg

Kammerherreinde, lensgrevinde Lerche-Lerchenborg

Kammerherre, hofjægermester Oluf Krieger von Lowzow

Kammerherreinde Susanne von Lowzow

Kammerherre, hofjægermester, orlogskaptajn Lennart von Lowzow

Kammerherreinde Birgitte von Lowzow

Hofjægermester, advokat Klavs von Lowzow

Hofjægermesterinde Anna von Lowzow

Hofjægermester Frederik von Lüttichau

Hofjægermesterinde von Lüttichau

Kammerdame, fhv. hofdame Lena von Lüttichau

Kammerherreinde von Lüttichau

Oberstløjtnant til H.M. Kongen af Norge Steffen Masserud

Hofjægermester Peter Melchior

Hofjægermesterinde Melchior

Kammerherre, hofjægermester, grev Christian Moltke

Kammerherreinde, grevinde Moltke

Direktør Jørgen Nexøe-Larsen

Fr. Anne Nexøe-Larsen

Hofjægermester Anders Christen Obel

Hofjægermesterinde Obel

Kammerdame, fhv. hofdame Ulla Obel

Adjudant överste til H.M. Kongen af Sverige Peder Ohlsson

Kammerherre, bestyrelsesformand Mikael Olufsen

Kammerherreinde Olufsen

Hofjægermester, baron Otto Reedtz-Thott

Hofjægermesterinde, baronesse Reedtz-Thott

Hans Højhed Prins Romanov

Hendes Højhed Prinsesse Romanov

H.E. Greve Ingolf af Rosenborg

Grevinde Sussie af Rosenborg

Grevinde Karin af Rosenborg

Direktør Mikael Warberg

Baronesse Anna Rosenkrantz

Kunsthistoriker Bente Scavenius

Skuespiller Joen Bille

Hans Højhed Prins Wilhelm zu Schaumburg-Lippe

Hendes Højhed Prinsesse Ilona zu Schaumburg-Lippe

Adm. direktør, advokat Christian Scherfig

Fr. Agnete Arnø Scherfig

Kammerherre, bestyrelsesformand Fritz H. Schur

Hofdame til H.M. Dronningen af Sverige, Friherrinnan Christina von Schwerin

Hr. Valentin Sibbern

Fr. Eleonore Sibbern

Kammerherre, hofjægermester Jørgen Skeel

Kammerherreinde Skeel

Adm. direktør Peter Steenstrup

Fr. Henriette Steenstrup

Kammerherre, hofjægermester Iver Tesdorpf

Fr. Jette Gertz

Fr. Tine Tholstrup

Hr. Michael Lunn

Kammerherre, hofjægermester Peter Oxholm Tillisch

Kammerherreinde Tillisch

Greve Gustav Trolle-Bonde

Kammerherre, hofjægermester Erik Vind

Kammerherreinde Vind

Kammerherre, hofjægermester, lensgreve Wedell

Kammerherreinde, hofjægermesterinde, lensgrevinde Wedell

Baron Frederik Wedell-Wedellsborg

Baronesse Birgit Wedell-Wedellsborg

Baronesse Hanne Wedell-Wedellsborg

Advokat, kammerherre, oberstløjtnant, baron Henrik Wedell-Wedellsborg

Kammerherreinde, baronesse Wedell-Wedellsborg

Greve Bertil Bernadotte af Wisborg

Grevinde Jill Bernadotte af Wisborg

Greve Michael Bernadotte af Wisborg

Adjudant Överste til H.K.H. Kronprinsesse Victoria Laura Swaan Wrede

Hofjægermester Peter Zobel

HOFFET

Hofmarskal, kammerherre Michael Ehrenreich

Kammerherreinde Lemmi Tui

Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode

Kammerherreinde Fode

Hofchef for H.K.H. Prinsgemalens Hofstat, kammerherre, oberst Mogens Christensen

Kammerherreinde Christensen

Hofchef, kammerherre Christian Schønau

Hofdame, oberstinde Annette de Scheel

Oberst Lennart de Scheel

Hofdame Ane Vibeke Foss

Hofdame Annelise Wern

Hr. Henrik Wern

Hofdame, grevinde Krag-Juel-Vind-Frijs

Kammerherre, hofjægermester, greve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs

Privatsekretær, hofdame Tanja E. Kjærsgaard Doky

Hofdame, privatsekretær Britt Siesbye

Hr. Oscar Davidsen Siesbye

Hofdame for H.K.H. Prinsesse Benedikte Kristina Treschow

Hr. Michael Treschow

Ceremonimester, kammerherre, oberst Kim Kristensen

Kammerherreinde Vængtoft Kristensen

Økonomichef, kammerherre Søren Weiskopf Kruse

Kammerherreinde Kruse Weiskopf

Adjudantstabschef, kammerherre, oberst Lasse Harkjær

Kammerherreinde Susanne W. Hesner

Privatsekretær, kammerherre, oberst Kurt Bache

Kammerherreinde Bache

Privatsekretær, kammerherre, generalmajor Gustav Grüner

Kammerherreinde Grüner

Kgl. konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen

Bispinde Margit Svendsen

Kommunikations- og pressechef Lene Balleby

Hr. Erik Brink Andersen

Sekretariatschef i H.K.H. Prinsgemalens Hofstat, major Nils Nykjær

Fr. Bodil Nykjær

Adjudant, major Michael de Voss

Fr. Anette Nygaard de Voss

Adjudant, orlogskaptajn Ole B. Pedersen

Fr. Ninna Wiese Pedersen

Adjudant, major Ole H.B. Jensen

Fr. Susanne Bjerringgaard Jensen

Adjudant, major Michael Rose

Fr. Kittie Rose

Adjudant, major Thomas Søborg Lassen

Fr. Pia Holm

Adjudant, orlogskaptajn Michael Bager

Fr. Susanne Bager

Detachementskommandør, kaptajn Jesper Tony Lund.

Læs mere om: