27. nov. 2022
Af Jon Bloch Skipper / Redigeret af Malan Joensen

Hvorfor må nogle kroer bruge den særlige lukkede kongekrone?

Bromølle Kro fotograferet 2001. Indsat: Lukket kongekrone.
Bromølle Kro fotograferet 2001. Indsat: Lukket kongekrone.
Fotomontage: Ritzau Scanpix
I BILLED-BLADETs kongelige brevkasse kan du hver uge læse interessante spørgsmål og svar om alt inden for den royale verden.

Spørgsmål og svar har tidligere været bragt i BILLED-BLADET.

Kære kongelige brevkasse
Hvad betyder det for en kro, at den er kongelig privilegeret?
Venlig hilsen
Frank M.

Kære Frank M.
Den første kro, der blev kongelig privilegeret, var så vidt vides Bromølle Kro fra 1198. De særlige kroer eller gæstgiverier, som var privilegerede, fordi de havde en særlig autorisation fra kongen, blev for alvor udbredt efter 1283, hvor det ved lov blev fastslået, at der var kronens ansvar at sørge for gode overnatnings- og spisesteder til de vejfarende. De kongelig privilegerede kroer havde bl.a. ret til at fremstille brændevin, brygge øl og bage brød til andet end eget forbrug, ligesom de var fritaget for borgerligt ombud, herunder indkvartering af soldater. I gennem generationer havde de kongelig privilegerede kroer og gæstgiverier ret til at anvende den lukkede kongekrone, som ellers er forbeholdt kongehuset og statslige myndigheder, på bl.a. facadeskilte, brevpapir og menukort, men den ret forsvandt i 1912, og i det følgende godt 100 år skred staten, nærmere bestemt kongehuset og Rigsarkivet, konsekvent ind over for de nu tidligere kongelig privilegerede kroers misbrug af kongekronen. En lovændring i 2016 gjorde det dog atter muligt for visse kroer med et tidligere kongeligt privilegium at anvende den lukkede kongekrone i logo og markedsføring under særlige forudsætninger og kun efter forudgående tilladelse. 35 af disse ca. 50 kroer har fundet sammen i foreningen "KongeKroneKroer", som blev stiftet i 2018.
Mange hilsner
Jon Bloch Skipper

Har du et spørgsmål af royal karakter, du gerne vil have opklaret? Så kan du sende det ind til BILLED-BLADETs kongelige brevkasse, der er en fast del af Danmarks royale ugeblad.

Hver uge svarer historiker og royalekspert Jon Bloch Skipper på interessante spørgsmål om kongehuset, kongefamilier i ind- og udland samt mange andre spændende aspekter af den royale verden igennem historien.

Jon er forfatter til flere bøger om og med de kongelige, herunder "Tre søstre: samtaler mellem dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie" (2008).

Send dit spørgsmål på mail til jon@billed-bladet.dk eller på post til BILLED-BLADET, postbox 602, 0877 København C. Mærk kuverten "Kongelig brevkasse".

Læs mere om: