28. maj. 2023
Af Jon Bloch Skipper / Redigeret af Malan Joensen

Hvorfor tager kronprins Frederik og prins Joachim deres våben med ind i kirken?

Kronprins Frederik i 2022.
Kronprins Frederik i 2022.
Arkivfoto: Hanne Juul
I BILLED-BLADETs kongelige brevkasse kan du hver uge læse interessante spørgsmål og svar om alt inden for den royale verden.

Spørgsmål og svar har tidligere været bragt i BILLED-BLADET.

Kære kongelige brevkasse
Som spejder har jeg for mange år siden lært, at spejderdolken skal lægges i våbenhuset, da der ikke må bæres våben i Guds hus! Men på flere billeder har jeg set både kronprinsen og prins Joachim med kåre eller sabel i kirken. Hvordan hænger det sammen?
Med venlig hilsen
Bente Lund

Kære Bente Lund
Uniformsbestemmelserne for søværnet og hæren anfører, at officerer bærer sabel til tjenestefrakken. Officerer fra flyvevåbnet bærer dolk. Kronprinsen og prins Joachim følger altså blot reglerne. Så vidt jeg ved, findes der ikke regler i kirkeligt regi, der begrænser officerers bæring af våben under kirkelige handlinger. Civile som os andre skal følge den almindelige lovgivning på området. Jeg tænker her på knivloven, blankvåbentilladelser osv. Det er i øvrigt en folkelig myte, at kirkegængere tidligere aflagde deres våben i våbenhuset. Kun få personer gjorde det. Mange våbenhuse er bygget i den sene middelalder, og dengang gik den almindelige landbefolkning ikke med våben i dagligdagen. Våbenhusene er bygget som en slags entré, forrum eller "vindfang", hvor f.eks. barselskvinder kunne opholde sig. Det var også her, de indledende dele af ritualet til dåb og vielse fandt sted i middelalderen, ligesom våbenhusene har været anvendt til bl.a. undervisning. Herunder ses kronprins Frederik i Odense Domkirke d. 2. april 2023, hvor biskop over Fyns Stift, Mads Davidsen, blev indsat i sit embede.
Mange hilsner
Jon Bloch Skipper

Kronprins Frederik i Odense Domkirke 2. april 2023.
Kronprins Frederik i Odense Domkirke 2. april 2023.
Arkivfoto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix


Har du et spørgsmål af royal karakter, du gerne vil have opklaret? Så kan du sende det ind til BILLED-BLADETs kongelige brevkasse, der er en fast del af Danmarks royale ugeblad.

Hver uge svarer historiker og royalekspert Jon Bloch Skipper på interessante spørgsmål om kongehuset, kongefamilier i ind- og udland samt mange andre spændende aspekter af den royale verden igennem historien.

Jon er forfatter til flere bøger om og med de kongelige, herunder "Tre søstre: samtaler mellem dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie" (2008).

Send dit spørgsmål på mail til [email protected] eller på post til BILLED-BLADET, postbox 602, 0877 København C. Mærk kuverten "Kongelig brevkasse".

Læs mere om: