7. apr. 2012
Af af Jon Bloch Skipper

Hvad er forskellen på regent og rigsforstander?

Dronning Margrethe
Dronning Margrethe
Foto: Jesper Sunesen/BILLED-BLADET
Redaktøren af BILLED-BLADETs kongelige brevkasse, Jon Bloch Skipper, svarer på spørgsmål fra læserne

Kære kongelige brevkasse!

I BILLED-BLADETs royale kalender ser jeg, at Joachim er rigsforstander, mens Frederik er regent. Hvad er forskellen?

Venlig hilsen

Malene Jørgensen

-

Kære Malene Jørgensen!

Forskellen er, at kronprinsen i sin egenskab af tronfølger er regent, når han vikarierer for sin mor, mens alle andre, der træder i monarkens sted, er rigsforstandere. Kronprinsen er selvskreven til at være stedfortræder for sin mor, hvis han er disponibel, men hvis han er forhindret i at regere som følge af f.eks. sygdom eller fravær fra riget, kan der indsættes en rigsforstander, der varetager regeringens førelse.

De gældende regler om indsættelsen af en rigsforstander fremgår af en lov fra 1871. Heri står der, at man kan indsættes som rigsforstander, hvis man er myndig, har dansk indfødsret og er medlem af den evangelisk-lutherske kirke.

Loven siger desuden, at en rigsforstander skal have afgivet en skriftlig erklæring om at ville overholde Grundloven.

Venligst

Jon Bloch Skipper

Har du spørgsmål til Den Kongelige Brevkasse, så send dit spørgsmål til jon@billed-bladet.dk, eller klik her!

Læs mere om: