Dronning Margrethe kluklo under børnehavebesøg

For dronning Margrethe blev det til et hyggelig og afslappet besøg, da hun var æresgæst ved 70-års jubilæumsfejringen af Margrethegården i Valby, der består af både en vuggestue og en børnehave med i alt 130 børn. De mange børn sørgede i den grad for at give dronning Margrethe en dejlig oplevelse ved at optræde for hende med både sang, skuespil og kunst. Det var dog under talen af Gotfred Blom, der er direktør i Valbyfonden, at dronningen rigtig grinede løs, da han begyndte sin tale på overraskende vis.