Her ankommer den kongelige familie til Christiansborg Slot

Dronning Margrethe og familien ankom fredag til en stor dag på Christiansborg Slot. VIDEO: Jesper Sunesen