Onsdag, 1. januar 2020 - af Lene Skriver Bak

De fester med dronning Margrethe: Se gæstelisten til årets nytårstaffel

Fotomontage. Prinsesse Benedikte, Mette Frederiksen og dronning Margrethe.

Fotomontage. Prinsesse Benedikte, Mette Frederiksen og dronning Margrethe.

Foto: Hanne Juul, Lars H. Laursen og Martin Høien
Regeringen, Folketingets formand og en del familiemedlemmer er at finde på gæstelisten til årets nytårskur og -taffel. Se hele listen her.

Dronning Margrethe har sædvanen tro inviteret til fest 1. januar.

Se hvem der er blandt de inviterede til den store festaften:

Gæsteliste ved Nytårstaffel for regeringen, folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og hoffet i Christian VII's Palæ, Amalienborg, den 1. januar 2020 kl. 20.15.

DEN KONGELIGE FAMILIE
Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

REGERINGEN
Statsminister Mette Frederiksen
Finansminister Nicolai Wammen
Udenrigsminister Jeppe Kofod
Justitsminister Nick Hækkerup
Social- og indenrigsminister Astrid Krag
Skatteminister Morten Bødskov
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen
Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen
Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke
Transportminister Benny Engelbrecht
Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
Forsvarsminister Trine Bramsen
Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen
Erhvervsminister Simon Kollerup
Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
Boligminister Kaare Dybvad
Miljøminister Lea Wermelin
Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen

FOLKETINGETS FORMAND
Formand for Folketinget, fhv. minister Henrik Dam Kristensen

HØJESTERET
H.E. Højesteretspræsident Thomas Rørdam

ØVRIGE
H.E. Forsvarschef, Værnsfælles Forsvarskommando, general Bjørn I. Bisserup
H.E. Viceforsvarschef og Chef for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen
Chef for Den Kongelige Livgarde, Kommandant i København, oberst, kammerherre Mads Rahbek
Chef for Gardehusarregimentet, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen
Overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen
Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg
Politidirektør i Københavns Politi Anne Tønnes
Departementschef i Statsministeriet, statsrådssekretær Christian Kettel Thomsen
Biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen
Rektor for Københavns Universitet, professor Henrik Caspar Wegener

HOFFET
Hofmarskal, kammerherre Michael Ehrenreich
Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode
Ordensskatmester, kammerherre, fhv. hofchef Per Thornit
Hofdame, oberstinde Annette de Scheel
Hofdame Ane Vibeke Foss
Hofdame Annelise Wern
Hofdame, ambassadør Jette Nordam
Ceremonimester, kammerherre, oberst Kim Kristensen
Økonomichef ved Den Kongelige Civilliste Dan Folke Pedersen
Adjudantstabschef, oberst, kammerherre Lasse Harkjær
Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør Peter Stamp
Slotsforvalter på Fredensborg Slot, oberst Bjarne Højgaard Jensen
Kongelig konfessionarius, biskop Henrik Wigh-Poulsen
Ordenshistoriograf, lektor, dr. phil. Jes Fabricius Møller
Kgl. jægermester, skovrider i Gribskov, hofjægermester Jens Bjerregaard Christensen
Kontorchef, Ordenskapitlets sekretær Bjarne Erbo Grønfeldt
Kommunikationschef Lene Balleby
Personalechef Pernille Flarup
Slots- og Palæforvalter, major Michael de Voss
Adjudant, orlogskaptajn Ole B. Pedersen
Adjudant, major Ole H.B. Jensen
Adjudant, major Michael Rose
Adjudant, major Thomas Søborg Lassen
Adjudant, major Johnnie Korsholm
Adjudant, orlogskaptajn Peter Herman Gandrup
Vagtkommandør, major Christian Frederik Wiggers

DERES KONGELIGE HØJHEDER KRONPRINSENS OG KRONPRINSESSENS HOF
Hofchef for D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessens Hofstat, kammerherre Christian Schønau
Privatsekretær, hofdame for H.K.H. Kronprinsessen Christine Pii
Privatsekretær Morten Roland Hansen

HENDES KONGELIGE HØJHED PRINSESSE BENEDIKTES HOF
Privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte, kammerherre, oberst Tommy M. Paulsen
Hofdame for H.K.H. Prinsesse Benedikte, kammerherreinde Anne Dorthe Iuel

 

 

Seneste nyt

Relaterede artikler

Udvalgt til dig

Fra forsiden