1. jan. 2018
Af Lene Skriver Bak

NYTÅRSTAFFEL: Se hvem der fester med dronning Margrethe

Dronning Margrethe. 
Dronning Margrethe.
Foto: Hanne Juul / BILLED-BLADET
Dronning Margrethe har indbudt til årets første fest, nytårstaflet. Se hvem der skal feste med den kongelige familie.

Dronning Margrethe er vært ved det traditionsrige nytårstaffel og -kur mandag aften.

Festen holdes for regeringen, landets øverste embedsmænd og hoffets ledelse.

Se den fulde gæsteliste her

Gæsteliste i anledning af nytårstaffel i Christian VII's Palæ, Amalienborg, den 1. januar 2018.

DEN KONGELIGE FAMILIE
Hendes Majestæt Dronningen
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen
Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie
Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth

REGERINGEN
Statsminister Lars Løkke Rasmussen
Udenrigsminister Anders Samuelsen
Justitsminister Søren Pape Poulsen
Finansminister Kristian Jensen
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen
Erhvervsminister Brian Mikkelsen
Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille
Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg
Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Karen Ellemann
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby
Minister for offentlig innovation Sophie Løhde
Skatteminister Karsten Lauritzen
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen
Børne- og socialminister Mai Mercado
Undervisningsminister Merete Riisager
Kulturminister og kirkeminister Mette Bock
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen
Ældreminister Thyra Frank

FOLKETINGETS FORMAND
Formand for Folketinget Pia Kjærsgaard

HØJESTERET
H.E. Højesteretspræsident Thomas Rørdam

ØVRIGE
H.E. Forsvarschef, Værnsfælles Forsvarskommando, general Bjørn I. Bisserup
H.E. Viceforsvarschef, generalløjtnant Max A.L.T. Nielsen
Chef for Den Kongelige Livgarde, Kommandant i København, oberst, kammerherre Mads Rahbek
Chef for Gardehusarregimentet, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen
Overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen
Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg
Politidirektør i København Anne Barbara Sidenius Tønnes
Departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen
Direktør i Statsforvaltningen, stiftamtmand Helle Haxgart
Biskop i Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen
Rektor for Københavns Universitet, professor, ph.d. Henrik Caspar Wegener

HOFFET
Hofmarskal, kammerherre Michael Ehrenreich
Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode
Ordensskatmester, kammerherre, fhv. hofchef Per Thornit
Hofdame, oberstinde Annette de Scheel
Hofdame Annelise Wern
Ceremonimester, kammerherre, oberst Kim Kristensen
Økonomichef ved Den Kongelige Civilliste, kammerherre Søren Weiskopf Kruse
Adjudantstabschef, oberst, kammerherre Lasse Harkjær
Jagtkaptajn, chef for Kongeskibet Dannebrog, kommandør Christian A. Nørgaard
Slotsforvalter på Fredensborg Slot, kammerherre, oberst John Kidde-Hansen
Kgl. konfessionarius, fhv. biskop Erik Norman Svendsen
Ordenshistoriograf, professor, dr.phil. Knud J. V. Jespersen
Kgl. jægermester, skovrider i Gribskov, hofjægermester Jens Bjerregaard Christensen
Kontorchef, Ordenskapitlets sekretær Bjarne Erbo Grønfeldt
Kommunikationschef Lene Balleby
Personalechef ved Den Kongelige Civilliste Pernille Flarup
Sekretær for Hendes Majestæt Dronningen Ingelise Riedel
Sekretariatschef for H.K.H. Prins Henrik, major Nils Nykjær
Slots- og Palæforvalter, major Michael de Voss
Adjudant, orlogskaptajn Ole B. Pedersen
Adjudant, major Ole H.B. Jensen
Adjudant, major Michael Rose
Adjudant, major Thomas Søborg Lassen
Adjudant, major Johnnie Korsholm
Adjudant, orlogskaptajn Peter Herman Gandrup
Vagtkommandør, major Peter Reinhold Nielsen

DERES KONGELIGE HØJHEDER KRONPRINSENS OG KRONPRINSESSENS HOF
Hofchef for D.K.H. Kronprinsens og Kronprinsessens Hofstat, kammerherre Christian Schønau
Privatsekretær, hofdame for H.K.H. Kronprinsessen, Christine Pii Hansen
Privatsekretær for H.K.H. Kronprinsen, Morten Roland Hansen

DERES KONGELIGE HØJHEDER PRINS JOACHIM OG PRINSESSE MARIES HOF
Privatsekretær for H.K.H. Prins Joachim, oberst Søren Bo Bojesen
Hofdame, privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Marie, Britt Siesbye

HENDES KONGELIGE HØJHED PRINSESSE BENEDIKTES HOF
Privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Benedikte, kammerherre, oberst Tommy M. Paulsen
Hofdame for H.K.H. Prinsesse Benedikte, Kristina Treschow

Glæd dig til den store reportage fra nytårstaflet og -kuren i BILLED-BLADET nr. 1, der udkommer torsdag d. 4. januar.

Læs mere om: