31. mar. 2023
Af Catja Klarskov

Her er forklaringen: Derfor endte kongehuset med underskud på flere millioner

Dronning Margrethe 
Dronning Margrethe
Foto: Jesper Sunesen
Kongehuset afslutter kalenderåret 2022 med et underskud på flere millioner danske kroner. Her er forklaringen.

I går blev årsrapporten for Kongehusets 2022 offentliggjort. I rapporten bliver årets store begivenheder gennemgået, ligesom den royale økonomi bliver fremlagt. Heri fremgår det, at Kongehuset afslutter kalenderåret med et underskud på 8,4 millioner kroner.

Kongehuset havde budgetteret med et underskud for året på grund af blandt andet Dronningens Regeringsjubilæum, men ved årets udgang står det dog klart, at det ikke er hele årsagen.

– Økonomien blev yderligere påvirket af energi- og inflationskrisen. Det økonomiske resultat afspejler desuden investeringer i fremtidssikringen af Kongehuset, oplyser hofmarskal Kim Kristensen i årsrapportens.

Man kan mærke krisen kradse i Kongehuset, såvel som i resten af landet, og i rapporten fremhæver man de stigende energi- og inflationspriser, forårsaget af blandt andet krigen i Ukraine, som en del af forklaringen på, at man ender med et negativt regnskabsresultat for 2022.

Desuden har man valgt at foretage en række investeringer i blandt andet it-sikkerhed, mobile arbejdspladser og bæredygtighed. Tiltag der på sigt skal sikre Kongehusets fremtid.

Hofmarskalen nævner desuden i rapporten, at man for det kommende år vil have et væsentligt fokus på yderligere effektiviseringer indenfor Kongehusets mure. Her vil man fortsætte tilpasningen ved at justere opgave- og rollefordelingen for den royale familie.

Læs mere om: